Fandom

Alternatív Gazdaság lexikon

Tanmese egy önfenntartó kistájszövetkezet előkészítéséről

446pages on
this wiki
Add New Page
Hozzászólások0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Tanmese egy önfenntartó kistájszövetkezet előkészítéséről Síklaky István 2001.4.11., 2 oldal.

Hallgassunk meg egy tanmesét a kökényújfalusi "Fennmaradás" népfőiskolai kurzusról

A dolog úgy kezdődött, hogy Sürgő Sándor elhatározta: megszervezi a kökényújfalusi népfőiskolát. Az elhelyezést a Kökényvári Ökoalapítvány újfalusi tanulmányi központja - egy rendbehozott régi parasztporta - szolgáltatta, ahol már eddig is időről-időre rendeztek tanfolyamokat biogazdálkodásról, környezet- és természetvédelemről, egészséges életmódról, megújuló energiaforrásokról.

Sürgő az Ökoalapítvánnyal együtt megnyert egy pályázatot, ami elég volt arra, hogy 10 egymást követő bennlakásos hosszú-hétvégéből álló népfőiskolai kurzus költségeit fedezze 20 fő számára.

Sürgő azzal kezdte, hogy végigjárta Kökényújfaluban és a vele közös kistájat alkotó nyolc községben azokat a családokat, amelyekről tudta, hogy még él bennük a paraszt-polgári öntudat, meg akarják tartani a földjüket, és keresik a magaura-életformában való boldogulás útját-módját. Mindegyik faluból egy-két ilyen család egy-két tagját beszervezte a 10 hosszú-hétvéges kurzusra.

Eközben Sürgő régi mozgalmi barátai (agrár- és szövetkezeti szakemberek, közgazdászok, közösségszervezők, szociológusok, pedagógusok), kidolgozták a kurzus tematikáját, és kialakították az előadók testületét. A tematika felölelte a kistáj megismerését, a kistájon hagyományos vagy ígéretes termelési ágazatokat, és azokat a jogi, szervezési, pénzügyi ismereteket, amelyek egy alap-önellátó kistáj-szövetkezet megtervezéséhez, megszervezéséhez és elindításához szükségesek. Az alapgondolatot "A fennmaradás társadalmi programja" c. tanulmányból vették. Az összefoglaló példafeladat keretében számbavették a nyolc községben működő, és a nem működő, de viszonylag könnyen létrehozható kulcs-egységeket (malmokat, pékségeket, takarmánykeverőket, hússzékeket, tejbegyűjtőket, ÁFÉSZ-boltokat, építkezéshez, szerszámkészítéshez, stb. értő iparosokat) és kidolgozták, milyen gazdálkodó egységek milyen együttműködése szükséges ahhoz, hogy a nyolc község lakossága ellássa magát saját terményekből feldolgozott élelmiszerekkel, megoldja saját tulajdonú és működtetésű egységekkel az ivó- és öntözővíz-ellátást, a szennyvíz- és hulladékkezelést, a fűtést, a világítást.

Kidolgozták az alapanyag-termelők, a kulcs-egységek, a boltok és a fogyasztók közti áru- és pénzáramlás tervét, mégpedig "belső pénz"-ben (amit maguk közt tájtallér-nak neveztek), és azt, hogy mi az a minimális "külső pénz" azaz forint, ami az egész kistáj-gazdaság beindításához szükséges. Közben azt is megfontolták, milyen termékeket, szolgáltatásokat lehet jól értékesíteni "külföldön", aminek bevételéből a kistáj-gazdaság forint-szükségletei fedezhetők. A kurzus befejezésekor a résztvevők elhatározták, hogy kiki a maga falujában beszélgetések keretében terjeszti ezeket a gondolatokat, és néhány hónap múlva összeülnek, hogy kicseréljék tapasztalataikat.


Kapcsolódó írások Szerkesztés

Forrás Szerkesztés

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki