FANDOM


Szegény az, aki társ, család, közösség, társadalom elégséges támogatását nem élvezheti.

A hagyományos szegénység élethelyzeti okokra vezethető vissza, például társa, család elvesztése, betegség vagy egyéb munkaképtelenség.

Az újszegénység az újgazdagség ellentéte, tehát amikor társadalmi és jogi változások kárvallotjai, vesztesei lesznek.

Szegénység körülményei Szerkesztés

A szegénységet általában a jövedelmi szegénységgel azonosítják. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés azonban ennél tágabb fogalom. Az Európai Unió a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának mérésére egy összetett mutatót dolgozott ki, amely a lehető legtágabban határozza meg a szegénységet.

Az elsődleges mutató (AROPE 4) három tényező együttes vizsgálatát foglalja magában:

  • a jövedelemhiány
  • anyagilag elérhető javak köre valamint
  • a munkaerőpiaccal való kapcsolatot

Ez nem azt jelenti, hogy ennyi lenne a tényleges szegény, mivel azokat is beszámítja, akik a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának ki vannak téve. Ez a lehető legnagyobb halmaz, azok is beletartoznak ebbe a csoportba, akik vagyonukból élnek, és nem dolgoznak (nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élnek), vagy akik nem jövedelmi szegények, de saját bevallásuk szerint nem engedhetik meg maguknak a fogyasztás egyes tételeit.

Kez a kezben

Lehetséges egy tudatos társadalmi összefogás?

Az Eurostat által használt szegénységi és kirekesztődési összetett mutató (AROPE) az alábbi három dimenziót foglalja magában:

Jövedelmi szegénység Szerkesztés

Relatív jövedelmi szegénység: a medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál, azaz a szegénységi küszöbnél kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek aránya.

Súlyos anyagi nélkülözésSzerkesztés

Élethez szükséges javak hiánya, vagyis depriváció: alapvető javakhoz való elégtelen hozzáférést, anyagi nélkülözést jelent.

Súlyosan nélkülözőnek tekintjük azokat a személyeket, akikre az alábbi kilenc tétel közül legalább négy vonatkozik:

1) hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátraléka van;
2) lakás megfelelő fűtésének hiánya;
3) váratlan kiadások fedezetének hiánya;
4) kétnaponta hús, hal, vagy azzal egyenértékű tápanyag fogyasztásának hiánya;
5) évi egyhetes, nem otthon töltött üdülés hiánya,
6) anyagi okból nem rendelkezik személygépkocsival;
7) anyagi okból nem rendelkezik mosógéppel;
8) anyagi okból nem rendelkezik színes televízióval;
9) anyagi okból nem rendelkezik telefonnal.

Munkahely nélküliségSzerkesztés

Nagyon alacsony munkaintenzitás (munkaszegénység): azokban a háztartásokban élők tartoznak ebbe a csoportba, amelyekben a munkaképes korú háztartástagok a megelőző évben a lehetséges munkaidejüknek legfeljebb egyötödét töltötték munkával.

Azok a személyek vannak kitéve a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának, akik a fenti három fő dimenzió közül egyben vagy többen érintettek.

RabszolgaságSzerkesztés

A Rabszolgaság legális vagy nem legális jogviszony melyben a szenvedő fél mályszegénységben él, miközben munkát végez.

Energiaszegénység Szerkesztés

A KSH adatai szerint [1] 2016-ban a magyarországi háztartások 21 százaléka, vagyis közel 800 ezer háztartás tekinthető energiaszegénynek. A hazánkban elfogyasztott összes energia mennyiségének több mint 40 százalékát használják fel a családi házak, amelyek legnagyobb energiaigénye a fűtésből és a hűtésből származik. A probléma a jól megválasztott szigeteléssel megszüntethető (lenne), azzal ugyanis akár 70 százalékkal csökkennek az energiaköltségek.

Kezelési lehetőségek, szegénység megoldása Szerkesztés

Források, külső hivatkozások Szerkesztés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki