FANDOM


Országos Magyar Diáknyomorenyhítő Akció, OMDA a szegénység csökkentését tűzte ki célul, közösségi összefogással.

Budapest., 1922. máj.-1941?: A budapesti keresztény egyetemi és főiskolai diákegyesületek alakították lehetetlen életkörülményeik, tanulmányi helyzetük elviselhetővé tételére, a társadalmi lelkiismeret ébrentartására. 1922 kora tavaszán a Turul Szöv. Csaba Bajtársi Egyesülete a Köztelek u. diákkaszárnyában kezdett szervezéséhez. Csatlakozott a MEFHOSZ, a Hungária MTE, a Területi, a Sport-, az OMKDSZ és a Prot. Diákszöv. Segélyalapjuk részére ruházati cikkeket gyűjtöttek, jótékonysági előadásokat (pl. az Angolparkban: Heidelbergi diákélet) hangversenyeket, teadélutánokat, kiállítást rendeztek Budapesten és vidéken, ingyenes v. kedvezményes fürdőjegyeket, étkezést, szálláshelyet szereztek. A pénzromlás miatt 1923. X: a Collegium Marianumban a szállás 1 napra 1400 K, a Szt Imre Koll-ban a teljes ellátás havi 3 q búza, azaz 280.000 K.

  • 1923 őszén a Turul Szöv. ~jához csatlakozott a MEFHOSZ és a Hungária M. Technikusok Egyesülete, a kisajátított Szimbolikus Nagypáholy egyik helyiségéből irányították a gyűjtést, a csatlakozott MKDSz-t Marcell Mihály és Hermann János képviselte. 4 millió K segély mellett 100 pár cipőt javíttattak, 50 új fehér inget, 150 pár cipőt, 100 télikabátot és 250 mozi- és színházjegyet osztottak szét. 1925. XI: fölhívták a ker. társad-at, juttassák munkához a bárminő munkát elvállaló diákokat. 1926/27: az ~ menzáján egy ebéd 24 fill.
  • 1928/29: újabb étkezőket nyitottak: a Szt Teréz Int-ben (VI. Próféta u. 1.) 150, a Józsefvárosi Simor Int-ben (VIII. Nap u. 33.) 120, a Mária Int-ben (IX. Ráday u. 36.) 60 diák ebédelt napi 60 fillérért (e helyeken 1927/28: 150 fő semmit, 120 fél díjat fizetett). 1929: hatóságilag jóváhagyott alapszabálya még nem volt, csak belső használatú szervezeti szabályzata szerint működött.
  • 1926/27: adományok gyűjtéséből 4640 P, emléklap-akciójukból kb. 20.000 P bevételük lett, legtöbbet, 90.000 P-t
  • 1926. VI-1927. VI: a záróra-meghosszabbítási díjak 75%-ából a belügymin-től kapták. 106.476 P-t osztottak ki (a vidéki diákok 15.760 P-t kaptak). 1937. I-VI: 34.627,86 P, VII-XII: 24.962,20 P, 1938: 62.221,11 P, 1939: 66.718,88 P, 1940: 60.075,28 P. Az ~ szerepét az Illés József jogtanár kezdeményezésére alapított Állástalan Diplomások Országos Bizottsága (1931-38) vette át.

- Kiadványa: Orsz. M. Diáknyomorenyhítő Akció évkv-e. Szerk. Slovák László. Budapest., 1928. 88

Új Élet 1922. VII. 23, X. 1; 1924. II. 5. - MEFHOSZ Értes. 1927. IX. - Vox Academica 1927. IX. - Civitas Emericana 1928. IX/X. - M. Egyetemi Híradó 1932. III. 12.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon > Országos Magyar Diáknyomorenyhítő Akció

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki