Fandom

Alternatív Gazdaság lexikon

Időbank

446pages on
this wiki
Add New Page
Hozzászólások0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Lásd még: Idő alapú pénzhelyettesítők vagy Időbank (Szombathely)

Időbank – a Pénzmentes Segítségnyújtás Hálózata” elnevezésű projektjét a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 2014 júniusában indította el.

Elérhetőség Szerkesztés

Weblap: http://www.idobank.ro/hu
Facebook csoport: https://www.facebook.com/idobankcivitas

Küldetés Szerkesztés

Mi azt hisszük, hogy nem létezhet Falu a Város nélkül és a Város a Falu nélkül, csak együttesen lehet biztosítani az udvarhelyszékiek és székelységünk fenntartható jövőjét.

Célok Szerkesztés

 • A projekt fő célja serkenteni a személyek aktív bekapcsolódását valós közösségeik életébe, hogy kezdeményezzenek és végezzenek önkéntesen közösségi tevékenységeket.
 • az újszerű Időbank-rendszernek, mint a kölcsönös segítségnyújtás falu város kicsi hálózatának bevezetése Udvarhelyszéken.
 • olyan valós, fizikailag is kapcsolatban álló személyek közössége jön létre, amelyben a pénzt, mind fizetőeszközt kiiktatva- az emberek szolgáltatásokat biztosítanak egymásnak, általuk így közösségen belüli segítségnyújtás valósul meg.
 • a Falu és a Város kapcsolatának további megerősítését is, hogy folyamatosan és bizalommal cseréljék egymás között értékeiket és erőforrásaikat és szolgálják egyenként és közösen az építkezést és a közös megerősítést.

Indító lépések Szerkesztés

A projekt keretében közösségi találkozók kerülnek megrendezésre mindegyik udvarhelyszéki községben, ezek alkalmával ismertetik elképzelésüket, és kérdőívek által felmérik a résztvevők viszonyulását az ötlethez, megismerik az általuk felajánlott erőforrásokat (mit adnék?) és az igényeiket (mire volna szükségem?). A megkérdezés által valós képet alakítanak ki a folyamatban lévő udvarhelyszéki Időbank-rendszer bevezetésének körülményeiről, de arról is tájékozódnak, hogy mely közösségek szeretnének Időgazdákat biztosítani. A projekt következő szakaszában ugyanis kiválasztásra kerül az a 11 udvarhelyszéki közösség, amelyekben a Civitas által felkészített Időgazdák fognak tevékenykedni. A Rendszer egy interaktív online felület által fog működni, 11 Időgazda és Adminisztrátorok fogják segíteni.

Időgazdák Szerkesztés

Az Időgazdák, azok a személyek, akik munkájuk során ügyfélszolgálatot biztosítanak, információt, tanácsadást nyújtanak az Időbank-rendszerrel kapcsolatosan az érdeklődők számára. Az Időgazdák Udvarhelyszék különböző településeiről kerülnek ki és az Időbank-rendszer helybéli működtetői és népszerűsítői lesznek.

Ki lehet Időgazda?Szerkesztés

 1. Udvarhelyszék valamely településén élő és tartózkodó személy;
 2. Aki közbenjár azért, hogy a település, amelyet képvisel, nyitott legyen az együttműködésre a Civitas Alapítvánnyal, így hajlandó legyen helyet és internetes hozzáférést biztosítani a település valamely közösségi terében (könyvtár, teleház, polgármesteri hivatal stb.);
 3. Olyan személy, aki nyitott, kommunikatív, szeret szervezni, valamint emberekkel dolgozni, és elkötelezett a közösségi tevékenységek iránt;
 4. Aki megfelelő számítógép-kezelői ismeretekkel rendelkezik és vállalja, hogy felkészítők, találkozók során elsajátítja mindazt a tudást, amely elengedhetetlen a Rendszer működtetéséhez;
 5. Aki vállalja, hogy elérhető az Időbank-rendszer tagjai számára mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül.

Időgazdák kiválasztásaSzerkesztés

A kiválasztás folyamata 2 szakaszban történik:

 1. Első szakaszban 2015. február 14-ig várják mindazon személyek jelentkezését, akik szeretnének eme közösségi ügy mozgatói, Időgazdái lenni. Ezt a szándékukat az érdeklődők egy motivációs levél kíséretében fejezhetik ki az idobank@idobank.ro elektronikus postacímen.
 2. A második szakaszban a jelentkezett személyeket egy közösségi találkozó megszervezésére kérik fel a saját településükön, ahol a Civitas Alapítvány munkatársai által, úgy a leendő Időgazdák, mint a közösség bővebb információkban részesülnek a kezdeményezést illetően.

Az Időgazdák kiválasztásának folyamata a közösségi találkozók lejárta után ér véget, amikor megtörténik a 11 Időgazda kiválasztása Udvarhelyszéken!

Az Időgazdák munkáját a Civitas Alapítvány a következőképpen kívánja segíteni:

 • Képzések, előadások keretében felvértezik az Időgazdákat azon tudásanyaggal, mely elengedhetetlen egy ilyen szívesség közösség működtetéséhez.
 • Egy hordozható számítógépet biztosítanak munkájuk megkönnyítése érdekében.
 • Folyamatos mentorálást és szakmai támogatást biztosítanak.
 • Az elvégzett munka jutalmául az Időbank-rendszer által felajánlott munkákban és szolgáltatásokban részesülhet.

A projekt várható eredményei Szerkesztés

Időbank, a kölcsönös segítségnyújtás hálózatának a bevezetése Udvarhelyszéken, Időbank-Rendszer internetes felületének a kialakítása, 24 mozgósított közösség 48 közösségi találkozó során, 11 Időgazda felkészítése 3 műhelymunka és 22 találkozó által, valamint népszerűsítő és információs anyagok elkészítése és eljuttatása a célcsoportokhoz.

Támogatók Szerkesztés

A projekt Udvarhelyszéken valósul meg, partnerségben a magyarországi Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesülettel.

A projekt címe: „Adni Nemes – kapni Öröm! Időbank – a Pénzmentes Segítségnyújtás Hálózata”

Az „Adni Nemes – kapni Öröm!, amelyet az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 támogatás, a Civil Támogatási Alap Romániában keretében. Az EGT 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó támogatásából finanszírozott projekt, a Civil Támogatási Alap Romániában program keretén belül.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki