Fandom

Alternatív Gazdaság lexikon

Helyi fejlesztés és tanulási lehetőségek

445pages on
this wiki
Add New Page
Hozzászólások0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Bernie Walsh: Helyi fejlesztés és tanulási lehetőségek? címmel 1999. november 9-én Brüsszelben, az Európa Parlamentben szervezett Buurteconomie werkt (Szomszédsági gazdaságfejlesztés a gyakorlatban) című konferenciára készített előadás.

Bevezető Szerkesztés

Az 1997-ben hivatalába lépő brit kormány elkötelezte magát az ország leghátrányosabb helyzetű városi szomszédságai gazdasági és társadalmi problémáinak megszüntetése mellett. Túl azon, hogy új erőforrásokat irányít a területre, a kormány politikája maguknak a közösségeknek a részvételét is ösztönzi a helyi fejlesztési, újjáélesztési, városrész-megújítási (regeneration) programokban. A programok leírásában állandó jelleggel szerepel a „kapacitás-építés” kifejezés – a helyi emberek tudásának, készségeinek, technikáinak fejlesztése. A felszínen, a helyi fejlődésnek ez a dimenziója nagyon is elfogadhatónak tűnik. A közelebbi vizsgálat azonban azt mutatja, hogy a kifejezés több szempontból is problémás: · A mód, ahogyan használják, gyakran azt az üzenetet hordozza, hogy az emberek még egyáltalán nem rendelkeznek tudással, jártasságokkal, hanem csupán „üres hordozók”, amelyek csak arra várnak, hogy a szakemberek megtöltsék őket.

A „kapacitás-építés”-t általában azzal hozzák összefüggésbe, hogy az embereket felkészítik a munkaerőpiacra történő belépésre vagy visszatérésre. Ebben az értelemben ez egy meglehetősen szűk, korlátozott fogalom: nyilvánvaló, hogy az emberek felkészítése a munkára rendkívül fontos, ám ha a kapacitásépítésben ez dominál, akkor az korlátozó hatású – a képzés, az oktatás sokkal többet tehet ennél!

Még ha a kifejezés szélesebb jelentését is vesszük, akkor is bebizonyosodik, hogy a valóság különbözik a retorikától: a kapacitás- építés olyasvalami, amiről beszélnek ugyan, de amelynek valójában nem tulajdonítanak nagy fontosságot az újjáélesztési, városrészek megújításával foglalkozó szervezetek stratégiai terveiben. A közösségi munkások, a képzők és a helyiek változtatni akarnak ezen a helyzeten. A következő három példa a helyi fejlesztés során felmerülő tanulási lehetőségek kiszélesítésének lehetségességét mutatja be.

Regionális képzési csoportok Szerkesztés

Az elmúlt 15 év során a közösségi munka területén regionális képzési csoportokat hoztak létre azoknak a helyi embereknek a támogatására és képzésére, akik részt vesznek a közösségi tevékenységekben, vállalkozásokban, valamint azoknak a közösségi munkásoknak,akik nem rendelkeznek szakképesítéssel. A csoportok tagjai a Közösségi Munkát Képző Szervezetek Föderációjának (Federationof Community Work Training Groups), amelynek Sheffield-ben van egy kis irodája.A föderáció a képzéssel kapcsolatos munkaszámos ágában jelen van. Az egyik legfontosabb ezek közül a „közösségi munkás szakképesítés” helyzetének előmozdítása és figyelemmel kísérése az Országos Szakképesítések(NVQ National Vocational Qualifications)keretei között. Egy középméretű városban az NVQ képzésekért felelős személy (Chris Hall,Milton Keynes) a következőket mondta: „Általánosságban az NVQ nagy hatással volt arra, ahogyan az emberek a közösségi munkáról gondolkodnak. Sok olyan ember jelentkezett a képesítés megszerzésére, akik nem voltak elég tájékozottak, de az alapozó tanfolyamok során sikerült készségeiket fejlesztenünk. A helyi önkormányzati képviselőket is ösztönöztük a részvételre, s pillanatnyilag egy képviselő is dolgozik a képesítés megszerzésén. Másoknak is tanácsolom, hogy gondolkodjanak el az NVQ-képzések szervezésén még akkor is, ha ez igencsak nehéz feladatnak bizonyul számunkra.”

Közösségi Munkát Oktató Regionális Szervezetek Föderációjának elérhetősége:

(Federation of Community Work Regional Training Groups), 4th Floor Furnival House, 48 Furnival Gate, Sheffield S1 4QP, Tel: (0) 114 276 2377.

Regionális képzési erőforrások Szerkesztés

A regionális képzési szervezetekkel párhuzamosan számos képzési erőforrás-központot is létrehoztak, sok esetben a kormánytól (sikeresen) kérvényezett újjáélesztési, városrész megújítási (regeneration) támogatás eredményeképpen. Nyugat-Yorkshire-ben például a regionális képzési szervezet létrehozott egy központot, amely egy sor akkreditált képzést kínál a közösségi munka területén. Az új szervezetnél,a Nyugat-Yorkshire-i Közösségi Munka Képzési Intézménynél (West Yorkshire Community Work Training Company) öttagú személyzet felelős a program szervezéséért, működtetéséért. Mindez azt jelenti, hogy lehetséges a közösségi munka képzésének egy koordináltabb, stratégiai megközelítése is a régióban, továbbá azt is, hogy különböző képzési és oktatási „útvonalakat” kínálhatunk az embereknek, az egynapos szervezési tanfolyamoktól egészen a szakképesítések megszerzéséig (a Leeds-i Egyetemmel együttműködve). Ha megfelelően támogatott képzési erőforrásokkal rendelkezünk, megmutathatjuk, milyen fontos is a képzés és az oktatás az újjáélesztési (regeneration) folyamatban. A képzés eredményeit ismertetni lehet a regionális és országos szervezetekkel. Ily módon a helyi közösségek szélesebb körű napirendjeit meg lehet magyarázni a politikusoknak, akik főként a gazdasági fejlődést tartják szem elott. Nyugat-Yorkshire-i Közösségi Munka Képzési Intézmény élérhetősége: (West Yorkshire Community Work Training Company), 28 Sunbridge Road, Bradford, West Yorkshire BD1 2AT. Tel: (0) 1274 745551. Fax: (0) 1274 7299921.

A helyi lakosok, mint képzők Szerkesztés

Nem kellene-e maguknak a helyieknek is tevékenyebben részt venniük a közösségi szervezetek számára tartott képzési programok tervezésében és kivitelezésében? Világos, hogy ehhez kellő önbizalommal kellene rendelkezniük, és egy vagy több „képzők képzője” kurzust is el kellene végezniük. Ám ha feltárulhatna a képzésnek ez az aspektusa, az egy jelentős új perspektívát is lehetővé tenne, különösen a képzési szervezetek és a helyi közösségek közötti kapcsolatok erősödhetnének meg általa. Ennek a megközelítésnek jelenleg kevés gyakorlati példája létezik. Anglia észak-nyugati régiójában azonban két szervezet egy közös kezdeményezést kíván útjára bocsátani Merseyside Huyton kerületében, amely a városi hanyatlás problémáival küzd. Két szervezet, a Huyton Pathways Partnership (Huyton-i „Ösvények” Partnerség) és Mercia Partnership (Mercia-i Partnerség) elnevezésű képzési szervezet pénzügyi támogatásban részesül, hogy egy sor képzési programot szervezzen a helyiek számára. Az a céljuk ezekkel a programokkal, hogy – amennyire csak lehetséges – maguk a helyiek tervezzék és szervezzék meg őket. Az egyik helyi csoport éppen egy közösségi részvételről szóló programot tervez és ír. A témák a következők lesznek:

1. Tudás

Annak eldöntése, hogy mit kell tenni

 • a lakók prioritásai jelentik a kiindulási pontot,
 • a területi stratégiával való összhang keresése,
 • egyetértés a célterület tekintetében.

Hogyan fogjunk hozzá?

 • hogyan kell feldolgozni az ötleteket?
 • a felhasználható eszközök,
 • igazad bizonyítása,
 • honnan szerezzünk támogatást?
 • honnan szerezzünk pénzt?
 • honnan tudjuk, mit kell tenni?
 • honnan tudjuk, mit nem kell tenni?

Mások bevonása a munkába

 • szomszédok,
 • mindenki a célterületen belül,
 • közösségi és önkéntes szervezetek,
 • helyi tanácsadók,
 • hivatalos intézmények (önkormányzat, egészségügyi hatóság, rendőrség stb.).

Partneri kapcsolatok kialakítása

 • a Huyton-i „csináld magad!” szellemiség,
 • az egy kérdés megoldásáért indult mozgalomtól a tartós közösségi infrastruktúráig,
 • a helyiek részvételének fenntartása – elért célok, eredmények, bizalom, elkötelezettség,
 • szerveződés – együttműködés már meglévő közösségi szervezetekkel,
 • közös képzések és munka az önkormányzat embereivel,
 • követés, útmutatás, barátkozás – a közösség más tagjai és intézmények által.

2. Készségfejlesztés

 • az információ elérése és használata (adatok és írott információk),
 • kétirányú kommunikáció – kideríteni (kutatás) és terjeszteni (nyilvánosság),
 • csapatban dolgozni,
 • tárgyalási készségek – eljutni az „igen”-ig,
 • motivációs készségek – a legtöbbet kihozni az emberekből,
 • idő- és erőforrás-menedzsment,
 • gyűlések szervezése, az azokon való részvétel,
 • jelentések írása.

Figyelemmel kísérik és értékelik a képzési programok során szerzett tapasztalatokat, amelyekben a helyiek kulcsszerepet vállalnak. Ezek fontos tanulságokat tartalmazhatnak arra nézve, hogy a helyi fejlesztési programok miként vonhatják be a helyieket a tanulási folyamatba – nemcsak mint a képzések fogyasztóit, hanem mint tervezőket és képzőket is. Mercia Partnership, North Mersey Business Centre, Woodward Road, Knowsley Industrial Park, Merseyside L33 7UZ. Tel. & Fax: (0) 151 29 29 029.

Zárógondolatok Szerkesztés

Ha a közösségfejlesztés és a szomszédsági gazdaságfejlesztés valóban tartós változásokat kíván elérni, akkor mindenképpen foglalkoznia kell a képzés, az oktatás kérdésével – nem „pluszként”, hanem a társadalom egészét érintő döntési folyamatok részeként.

A tanulási stratégiák kialakítása során fontos figyelembe venni az összes résztvevő tanulási szükségleteit. A fenti példák főleg a helyiek képzésére vonatkoznak. Ugyanilyen fontos megfelelő közösségfejlesztési képzésben részesíteni a gyakorló, nem közösségfejlesztő szakembereket (pl. egészségügyi vagy lakásügyi dolgozókat) és a közösségi programokért felelős vezetőket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha a vezetők nincsenek tisztában a közösségfejlesztés céljaival és módszereivel, akkor az visszavetheti a közösségfejlesztő folyamatot.

Lehet, hogy újfajta segítőkre van szükség, akik hatékony megoldási módszerekké kovácsolják össze a közösségekben felmerülő szükségleteket, problémákat és prioritásokat. Ők közvetlenül is támogathatnák a kapacitásépítést (mint képessé tevők és képzők), és közvetve is, más szakértői források referenseiként.

A brit újjáélesztési (regeneration), megújítási programoknak sürgősen szüksége van egy országos képzési és oktatási keretrendszerre. Ez inkább új lehetőségeket, nem pedig előírásokat jelentene. Standard lehetne a képzés az erőforrások megfelelő és hatékony biztosításának tekintetében. Segítené a koordinációt is, maximalizálná a tanulás akkreditációjának lehetőségét és új utakat nyitna meg a tanulás előtt (ld. Paul Henderson & Marjorie Mayo: A városok megújításának képzése és oktatása, Training and education in urban regeneration. The Policy Press, 1998). Érdekes lesz látni, hogy más európai országok szerint is szükséges-e az országos keret, és hogy van-e lehetőség az eszme- és tapasztalatcserére ezen a területen. Létezik egy, a témát bővebben tárgyaló kiadvány, s ez az „Újjáélesztés és Fenntartható Közösségek” (Regeneration and Sustainable Communities) c. kiadvány, amely a következő címen igényelhető: Biblios Publishers’ Distribution Services Ltd, Star Road, artridge Green, West Sussex RH 8LD. Az ára 10,95 GBP + 2 GBP csomagolási- és postaköltség.

Forrás Szerkesztés

Készült a Combined European Bureau for Social Development CEBSD és a Vlaams Instituut ter Bevordering en Ondersteuning van de Samenlevingsopbouw VIBOSO belga közösségfejlesztési szervezet 2000-ben, Brüsszelben megjelent kiadása alapján.

A kiadvány az 1999. november 9-én Brüsszelben, az Európa Parlamentben szervezett „Buurteconomie werkt” (Szomszédsági gazdaságfejlesztés a gyakorlatban) című konferencián elhangzott előadások és az arra benyújtott tanulmányok alapján készült A kötet eredeti címe: Neighbourhood Economy at work! a joint CEBSD and VIBOSO publication

Fordította Varga Tamás, a fordítást szakmailag ellenőrizte Vercseg Ilona.

Kiadja a Közösségfejlesztők Egyesülete Budapesten, 2000 novemberében A kiadást a Rockefeller Brothers Fund támogatta

Webes forrás: Közösségi Adattár: Szomszédsági gazdálkodásfejlesztés

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki