Fandom

Alternatív Gazdaság lexikon

Háztartási munka jogi szabályozása

445pages on
this wiki
Add New Page
Hozzászólások0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Háztartási munka jogi szabályozásáról – Az Inforádió Adó-info riportja 2010.07.12.


1. Mitől lett kedvezőbb a háztartási munka új szabályozása?

A 2010. évi XC. törvény alapján a háztartási munka keretében történő foglalkoztatásból származó teljes jövedelem adórendszeren kívüli keresetnek számít, így sem adó sem járulékfizetési kötelezettséget nem von maga után. De természetesen, csak ha megfelel a törvény szabta feltételeknek. A háztartási munkára vonatkozó fejezet augusztus 15-től hatályos.

2. Mi is az a háztartási munka? Milyen tevékenységek végezhetők ezen munka keretében?

Kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

De nem tekinthető háztartási munkának,

  • ha a munkát elvégző amúgy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként, társas vállalkozás tagja vagy alkalmazottjaként e tevékenységet végzi (tehát az egyéni vállalkozóként takarító személy nem végezheti ezt a munkát háztartási munka keretében)
  • ha a háztartási munkáért cserébe a foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban részesül
  • valamint, ha a foglalkoztató vagy hozzátartozói üzletszerű tevékenységével összefügg. (az üzlethelyiséget már nem takaríttathatja ki az üzlethelyiséget)

3. Milyen kötelezettségei vannak a foglalkoztatónak valamint a foglalkoztatottnak?

A foglalkoztatónak bejelentési és regisztrációs díjfizetési kötelezettsége van. A háztartási munkásnak mindössze az adóazonosító jelét és a TAJ számát kell a munkaadó rendelkezésére bocsátania, más kötelezettsége nincs.

4. Milyen formában kell megtennie a foglalkoztatónak a bejelentést?

A bejelentés három módon történhet: elektronikus úton, telefonon keresztül, valamint dec. 1-ét követően SMS-ben. Mindegyik esetében a munka megkezdését megelőzően kell ezt megtenni. Az elektronikus bejelentéshez szükség van ügyfélkapus regisztrációra; amennyiben ezzel rendelkezik a foglalkoztató, akkor a 10T1043H nyomtatványon történhet a bejelentés. A telefonon keresztüli a 185-ös telefonszámon. A bejelentés mindig csak a tárgyhónapra vonatkozik, ha a foglalkoztatás átnyúlik újabb hónapra, akkor a bejelentést meg kell ismételni.

5. És mi a teendő, ha mégsem valósul meg a foglalkoztatás?

A bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség a változás bejelentésre.

6. Mit takar ez a korábban említett regisztrációs díj?

A regisztrációs díjat a foglalkoztatónak kell megfizetni, ennek összege 1000Ft havonta, foglalkoztatottanként. A díj nem takar semmilyen közterhet, egyszerűen csak a regisztráció díja. Tehát ezen foglalkoztatás nem biztosít sem biztosítási jogviszonyt, sem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.

7. Meddig és hogyan kell megfizetni a regisztrációs díjat?

A díjat a foglalkoztatás hónapját követő hó 12-éig kell megfizetni az erre rendszeresített számlaszámra. A befizetést megteheti készpénz fizetéssel, átutalással, valamint az APEH kijelölt ügyfélszolgálatain bankkártyával. A törvény megfogalmaz egy átmeneti rendelkezést, mely szerint a szeptember 15. előtti foglalkoztatás esetén nem kell megfizetni a regisztrációs díjat. Az első fizetési határidő így október 12.

8. Mi történik, ha a foglalkoztató nem teljesíti a bejelentési illetve regisztrációs díjfizetési kötelezettségét?

Amennyiben az említett kötelezettségek valamelyikét nem teljesíti a foglalkoztató, abban az esetben az adott hónapra eső kifizetés teljes összege után meg kell fizetni az adóelőleget és a járulékokat.

9. Von-e maga után bevallási kötelezettséget a háztartási munka keretében történő foglalkoztatás?

Amennyiben a korábban ismertetett kötelezettségeket teljesítik, abban az esetben sem a foglalkoztatónak, sem a foglalkoztatottnak nincs bevallási kötelezettsége.

10. Kell-e valamilyen igazolást kiadni a foglalkoztatónak?

Amennyiben a háztartási munkás kéri, úgy kell kiadni igazolást a bevétel összegéről.


Forrás Szerkesztés

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki