FANDOM


Az etikus gazdaság célja a társadalmi környezettel való összhangban tartós sikeresség és a fenntartható gazdaság elérése. A gazdasági folyamatok etikai dilemmái egyidősek az emberiség írott történelmével, hiszen a személyes és közösségi haszon öröme mellett a mohóság és önfeláldozás szélsőségei közötti egyensúlyozás is szükséges. A becsületesség és más emberi értékek elengedhetetlenek a megvalósításhoz.

Az etikával kapcsolatban elengedhetetlen annak megértése, hogy a közösségek felbomlásával az ember kikerült a természetes közegéből. A városok, országok és birodalmak megjelenésével az egyén olyan társadalmi környezetbe került át, ahol az egyéni szükségleteket nem, vagy nagyon nehezen lehet számon tartani, és így kielégíteni. Ennek oka oka kognitív kapacitásunk korlátaiban rejlik, ugyanis az ember csak nagyjából 150-250 emberrel tud stabil kapcsolatot fenntartani, és csak ilyen korlátok között működik (automatikusan) a társadalmi immunrendszer. Ez egy evolúciós hagyaték, ugyanis az ekkora méretű törzsek már lehetővé tették a kooperáció olyan fokát, ami biztosította a halászó-vadászó törzsek szükségleteinek hatékony kielégítését. Évmilliókon át ennél kisebb törzsekben éltünk, a földművelés megjelenésével viszont gyakran ennél nagyobb csoportok közös munkájára volt szükség. Ha viszont az emberek ennél nagyobb csoportokban élnek együtt, akkor már nem működik a társadalmi immunrendszer, ami szinte automatikusan azonosítja és kiveti a közösség számára ártó egyéneket. Mivel erre evolúciósan nem vagyunk felkészülve, ezért ilyenkor elengedhetetlen a törvények alkalmazása. A törvények viszont könnyen kijátszhatóak és manipulálhatóak egyéni, ill. különböző érdekcsoportok érdekei mentén (lásd: lobbi).

Mindennek természetesen gazdasági vonzatai is vannak, aminek pedig van egy etikai oldala is, mivel a szükségleteink kielégítéséhez szükséges erőforrásokhoz és javakhoz való hozzáférésről szól. Az etikus gazdaság megvalósításához tehát alapvetően két módja lehetséges; az egyik az igazságosabb törvények, a másik pedig az ember természetes közegének az újraszervezése, hogy újra megjelenjen a társadalmi immunrendszer. Az elsővel évezredek óta próbálkozunk, több-kevesebb sikerrel. Mivel a profit és a kamat intézménye egyre nagyobb jövedelmi és vagyoni koncentrációt eredményez, így egyre jobban érvényesülnek a törvényekben az egyéni, ill. a különböző gazdasági érdekcsoportok érdekei (pl. egy-egy vagyonos befektető, tőkeerős vállalat, vagy gazdasági ágazat érdekei).

Etikus gazdasági szemléletek Szerkesztés

Etikus makrogazdasági kezdeményezések Szerkesztés

Megvalósítási kísérletek, modellek Szerkesztés

Magyar oldalak Szerkesztés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.