FANDOM


Az Emberi jogok garanciát adnak a tisztelet és önállóság emberi értékek kitelesedésére. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata hivatalosan elfogadott.

Emberi jogok jelentősége Szerkesztés

Az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon. Az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezetett, és hogy az ember legfőbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyőződése szabad lesz. Fontos, hogy az emberi jogokat a jog uralma védelmezze, nehogy az ember végső szükségében a zsarnokság és az elnyomás elleni lázadásra kényszerüljön. Emellett igen lényeges a nemzetek közötti baráti kapcsolatok kifejeződésének előmozdítása. Az Egyesült Nemzetek népei hitet tettek az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők egyenjogúsága mellett, valamint kinyilvánították azt az elhatározásukat, hogy elősegítik a szociális haladást és nagyobb szabadság mellett jobb életfeltételeket valósítanak meg. A jogok és szabadságok mibenléte tekintetében közös felfogás kialakításának a legnagyobb jelentősége van az említett kötelezettség maradéktalan teljesítésének szempontjából.

További tájékoztató oldalak Szerkesztés

Wikipédia szócikke:Személyhez fűződő jogok

Az Együtt az Emberi Jogokért (United for Human Rights – UHR) nonprofit nemzetközi szervezet oktatási anyagai: Mik az Emberi jogok?

Szervezetek Szerkesztés

Fiatalok az Emberi Jogokért Alapítvány