Fandom

Alternatív Gazdaság lexikon

Balatonfüredi Szívesség KÖR

445pages on
this wiki
Add New Page
Hozzászólások0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Balatonfüredi Szívesség KÖR dokumentumai

Honlap: http://szivkor.kingfish.hu
Kisokos: Kereslet-kínálat lista

Balatonfüredi Szívesség KÖR Alapszabálya

Alapszabályok Szerkesztés

A Szívességkör nonprofit kezdeményezés, célja a tagjai közötti segítségnyújtások elősegítése, a közösségi kapcsolatok fejlesztése valamint hasonló szellemiségű non-profit kezdeményezések támogatása. A Szívességkör rendszere a tagok keresleti és kínálati ajánlásait közvetíti. A Szívességkör elszámolási rendszere biztosítja az adás-vételhez szükséges információk áramlását és rögzíti a tagok között megvalósult ügyleteket. Minden tag elfogadja, hogy egyenlegét és tranzakcióinak kimutatásait a többi tag részére nyilvánosan vezesse a rendszer. Az egyes tranzakciók tulajdonságai, részletei nem nyilvánosak. Egy személynek csak egy számlája lehet.

Tagság Szerkesztés

A Szívességkörbe kizárólag 18. évét betöltött magánszemélyek, léphetnek be. Gazdasági társaságok illetve állami és önkormányzati szervezetek, vállalkozások nem lehetnek a Szívességkör tagjai. A Szívességkör szervező csoportjának joga van visszautasítani bárki felvételét vagy a tagságból kizárni, ha tevékenységével megsérti a szabályzatot. Azok a tagok, akik egy éven keresztül nem kötnek egyetlen ügyletet sem alvólistára kerülnek.

Elszámolási egység Szerkesztés

A Szívességkör belső elszámolási egysége a Gyöngy. 100Ft egyenlő egy Gyönggyel. Ettől az iránymutatástól a tranzakcióban részt vevő felek közös akarattal bármilyen irányba eltérhetnek. Minden tag egyenlege nulláról indul. A Szívességkörből való kilépés előtt a tagok kötelesek nullára egyenlíteni számlájukat. A Szívességkörben kamatok felszámítása tilos. Nincs kamat illetve kezelési költség. A tagok egyenlegének alsó határa -250 Gyöngy, felső határa 250 Gyöngy. Ezen határokat kizárólag a szervező csoport engedélyével lehet átlépni.

A csere mértékét mindig a két ember alkudja ki. A kialkudott összeget mindketten beleírják a saját körcsekk füzetükbe. Így pontosan nyomon lehet követni kinek hány gyöngye van. A rendszer nem kihasználható, mert mindenkinek csak 250 gyöngyöt engedélyez pluszba, mínuszba egyaránt. És a rendszer mindig tökéletes egyensúlyban van.

Tranzakciók, cserék Szerkesztés

A tagok visszautasíthatnak bármely ajánlatot, ha annak feltételei számukra nem elfogadhatóak. Az elszámolási rendszer csak a Gyöngyben történt cseréket tartja nyilván. Részben vagy egészben más fizetőeszközben történt ügyletek (pl. anyagköltség térítése) esetén, csak a Gyöngyben történt részek elszámolását végzi. A Szívességkör szervező csoportja visszautasíthatja, vagy utólag törölheti azokat a hirdetéseket illetve tranzakciókat, amelyek törvényellenesek vagy más okból szabálysértőek illetve nem egyeztethetők össze a Szívességkör szellemiségével. A Szívességkör semmilyen garanciát nem vállal az ügylet minőségét, körülményeit és értékét illetően.

Cserepiac Szerkesztés

Minden hónap utolsó szombatján a vásárcsarnok előtti téren Cserepiacot tartanak. Itt hasznos holmik cserélnek gazdára.

Külső szereplőkkel való kapcsolat Szerkesztés

A Szívességkör nem vállal felelősséget és nem foglalkozik adóbevallási és adófizetési kérdésekkel. A Szívességkör szervező csoportjától információ kérhető az adóbevallással és adófizetéssel kapcsolatban, ami ugyanakkor nem minősül hivatalos tájékoztatásnak. A Szívességkör képviseletét a nyilvánosság felé a szervező csoport látja el.

Egyéb Szerkesztés

Az internettel nem rendelkező vagy más okból segítséget igénylő tagok a könyvelő segítségét vehetik igénybe, aki a számlavezetéssel illetve a tranzakciók megszervezésével kapcsolatos feladatokat látja el. A könyvelő tevékenységéért a taggal való egyedi megegyezés szerinti ellenszolgáltatást kap.


Záró rendelkezésekSzerkesztés

Minden tag teljes felelősséggel tartozik cselekedeteiért. A közösség felelősségre semmilyen esetben nem vonható. A rendszer üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak az esetlegesen felmerülő károkért. A jelen szabályok hiányosságait pótolandó a tagok józan ítélőképességét hívjuk segítségül.

Egyéni gazdálkodással kapcsolatos (limit, kölcsön, támogatás) kérést vagy kérvényt elsősorban a szervező csoport felé, másodsorban pedig a tagok Közgyűlése felé kell küldeni.

A tagoknak joguk van részt venni a Közgyűléseken, és döntéseket hozhatnak, 1szavazat/1tag alapján. A szervező csoport új szabályokat, módosításokat hozhat létre, de csak 2/3-os többségi szavazattal a Közgyűlésen, vagy 21 napon belül egy Rendkívüli Ülés keretén belül.

A tagok elfogadják e szabályokat, valamint az Alapszabály feltételeit és rendelkezéseit. Azok esetleges módosításai a tagok külön hozzájárulása nélkül is érvényes.

Tiltások Szerkesztés

Jogi és etikai okok miatt az alábbi tevékenységek tilosak a Szívességkörben:

  • Politikai és vallási jellegű illetve bármilyen olyan véleménynyilvánítás, amely a tagokat sértheti.
  • A Szívességkör rendszerében gazdasági hirdetés elhelyezése.
  • Ingatlanok illetve nagy értékű ingóságok adás-vételének illetve bérletének lebonyolítása.
  • Jogdíjköteles vagy törvényi védelem alatt álló termékek, szolgáltatások, szellemi alkotások forgalmazása a Szívességkörben kizárólag a jogtulajdonos egyértelmű írásos beleegyezésével történhet.
  • Minden olyan tevékenység, amely a Magyar Köztársaság Alkotmányába, a hatályos jogszabályokba vagy a jó erkölcsbe ütközik.
  • Mivel nem létezik a szívességbankokra konkrétan alkalmazható adózási szabályozás elővigyázatosságból néhány ügylet (reményeink szerint csak ideiglenesen) nem megengedett: Olyan ügyletek lebonyolítása, melyek általános forgalmi adó bevallási illetve befizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

A módosításokat a meghozataltól számított 10 munkanapon belül a szervező csoport e-mail ben értesíti a tagokat.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki