Fandom

Alternatív Gazdaság lexikon

Altern-csoport

445pages on
this wiki
Add New Page
Hozzászólások0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Az Altern-csoport - Kindler József professzor kezdeményezésére - 1996 decemberében jött létre a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Környezet-gazdaságtani és Technológiai Tanszékén. Létrehozását David C. Korten Tőkés társaságok világuralma című globalizáció-kritikai könyvének magyarországi megjelenése inspirálta. A csoport célja a könyv "utóéletének" magyarországi gondozása, az abban felvetett problémák egységes (keresztény) világnézeti alapon történő továbbgondolása, alternatív társadalmi-gazdasági modellek felkutatása, illetve kimunkálása.

Alapító tagjai:

 • prof. Kindler József
 • Baranyi Árpád (abacowi.hu)
 • Dabóczi Kálmán (daboczirocketmail.com)
 • Kocsis Tamás (tamas.kocsisuni-corvinus.hu).

A csoport alapvető célja és irányultsága - miként erre a névválasztás is utal - elsősorban a gazdasági elmélet és gyakorlat kifejezetten alternatív szempontból történő kritikai vizsgálata. Főként az egyre inkább feledésbe merülő szociális, kulturális és morális értékek meghatározó fontosságára kívánjuk ráirányítani a figyelmet, elsősorban az európai kultúrkör hagyományai és üzenete alapján. Nincsenek illúzióink: a pozitív irányú határozott elmozdulás hosszú időt vehet igénybe, s ebben a folyamatban szeretnénk a kovász szerepét betölteni.

Kovász folyóirat Szerkesztés

1997 karácsonyára megjelent a KOVÁSZ első száma. Az Altern-csoport negyedévente megjelenő kiadványa - az interneten is olvasható, illetve letölthető az egyes tanulmányok teljes tartalma.

ALTERN hírek- 2005 Szerkesztés

 • 2005. május 10-én Helen Alford OP és Michael Naughton A vállalatok társadalmi felelőssége címmel tartottak előadást a Budapesti Corvinus Egyetemen. További előadók: Baritz Sarolta Laura OP és Tóth Gergely (KÖVET). Az esemény házigazdája az Altern-csoport volt. (Bővebben lásd a http://kovasz.uni-corvinus.hu/alford/index.html honlapon.)
 • 2005. november 30-án az Altern-csoport meghívására Tim Kasser pszichológus (PhD, Knox College, Galesburg, Illinois) A kapitalizmus ára - Az életminőséget aláásó anyagiasság címmel tartott előadást a Budapesti Corvinus Egyetemen. Kasser témába vágó könyve 2005-ben jelent meg magyarul, a könyvismertetést lásd a Kovász e lapszámában.
 • A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) kezdeményezésére az Altern-csoport is társszervezője volt annak a rendezvénynek, amely panelbeszélgetéssel vezette föl a The Corporation című film közös megtekintését 2005. december 6-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
 • A Magyar Katolikus Rádió Szent István Akadémia című közéleti műsorában két alkalommal Dabóczi Kálmán volt a vendég (2005. május 22. és november 6.). A növekedésről, fenntarthatóságról szóló beszélgetések hanganyaga elérhető a http://www.katradio.hu internetes oldalról kiindulva.
 • 2005. november 5-én Kocsis Tamás a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Széchenyi István Szakkollégium hallgatóinak Tatán tartott szemináriumokat az ökológiai gazdaságtan témájában.
 • 2005. október 18-án a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 10+100 jubileumi konferenciáján a vállalatvezetők társadalmi felelősségéről vázolt fel Dabóczi Kálmán egy újszerű gondolkodási modellt. E megközelítés segíthet abban, hogy a vezető beosztásban dolgozók fölismerjék: a vállalati profitérdekek mellett mikor szorul háttérbe a család, a közösség és a társadalom, s hogy miként lehet a sokszor egymással szembeszegülő érdekek között helyes prioritási sorrendet felállítani.
 • A Magyar Bioetikai Társaság 2005. szeptember 7-i közgyűlésén Dabóczi Kálmánt választmányi taggá választották. E társaság meghívására Lehetséges a tisztességes üzlet? című előadásában Dabóczi - többek között - az üzleti etika és a bioetika kapcsolatát elemezte.
 • Az Összefogás Pécsért Egyesület szabadegyetemi előadássorozatának keretében - 2005. június 17-én - Dabóczi Kálmán Egy alternatív gazdaságpolitika szükségessége és iránya című előadásában arról beszélt, miként lehetne az egysíkú növekedés-központú megközelítés helyett a társadalmi szempontokat és igényeket érzékenyebben megjelenítő gazdaságpolitikát kialakítani Magyarországon.
 • 2005. április 15-én Baranyi Árpád Tiszta vizet a pohárba! - Gazdaságkor szerepe a környezeti válság kialakulásában címmel tartott előadást a nagymarosi Cédrus Művelődési és Sport Egyesületben.
 • 2005. február 24-én Dabóczi Kálmán Határtalan boldogság? - Az Európai Unió és a keresztény társadalmi tanítás címmel tartott előadást Budapesten az Ady Endre Művelődési Házban az Iszter Kulturális Egyesület meghívásának eleget téve. Az előadás hanganyaga a világhálóról is letölthető: http://www.plebania.net/kephangtar/?op=view&zid=206 (2005. december 6-i állapot szerint).
 • A Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye papjai számára tartott továbbképzés (rekollekció) keretében A Krisztus-követés útelágazásai egy pénzközpontú világban címmel tartott előadást Dabóczi Kálmán Pécsett, 2005. október 11-én. Előadásában bemutatta a különféle plébániatípusokat érő világi hatásokat, s a fogyasztói szemlélet leggyakoribb megjelenési formáira keresztény válaszokat adott.

Forrás Szerkesztés

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki