Fandom

Alternatív Gazdaság lexikon

AD-KAP-PLACC projekt

446pages on
this wiki
Add New Page
Hozzászólások0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Az AD-KAP-PLACC projekt ötlet volt 2008-ban.

FIGYELEM! Ezen a lapon található információk elavultak!
Internetes forrás: ad-kap-tar
Wikia lap: AD-KAP-TÁR

Az AD-KAP-PLACC, mint közvetlen személyes találkozási lehetõség a feleslegesnek talált otthoni holmik (ruhák, könyvek, CD-k, játékok, stb. ami egy hátizsákba belefér) cseréje szükséges holmikra rendkívül hangulatos kellemes és hasznos idõtöltés volt az elmúlt másfél évben 6 alkalommal. Többnyire civil szervezetek tagjai jöttek el, és mûvelõdési házak, civil szervezetek fogadtak be bennünket. Az elõkészítõ munkákban többnyire nem voltak aktívak a házigazdák, az ÁDOB önkéntesei plakátoltak, sokszorosítottak, leveleztek. Úgy gondoljuk, hogy programunk kiforrta magát, ideje szélesebb körben szaporítani, de ehhez szükség van a helyi munkatársak, aktivisták személyes részvállalására.

Alkalmas ez a pályázati program arra is, hogy tapasztalataink alapján, az õsszel Malmöben megrendezendõ Európai Társadalmi Fórumon is - az ottani programhoz illesztéssel - hasonló programot lebonyolíthassunk. A Magyar Szociális Fórum már befogadta tervezetünket, május elején küldik ki az európai szervezõknek. Malmöben kb. 50000 résztvevõvel lehet számolni a 6 napos programon, többnyire civil szervezetek tagjaival fogunk találkozni. Az ottani program sokkal nagyobb léptékû, szélesebb körû lesz.

Mi az az AD-KAP-PLACC? Szerkesztés

Minden válságidõszakban, amikor egyre kevesebb embernek van egyre kevesebb pénze, természetes önvédelembõl beindulnak a természetbeni csere különbözõ formái.

A formák a kapcsolat módja és a cserealapok szerint alakulnak:

A legegyszerûbb a személyes kapcsolat, amikor egy helyen találkoznak az emberek, és hozzák a számukra már felesleges, de másoknak még hasznos holmit. Ezt a formát nevezzük mi AD-KAP-PLACC-nak. Korábban Csere-Piac volt a neve, és CSERE CSEKK az elszámolás dokumentuma.

A legelterjedtebb forma, a CsereKÖR (Közösségi Önsegítõ Rendszer), (LETSystem=Local Exchange Traiding System) amelyben mindenki bejelenti, hogy milyen szolgáltatást vállal-igényel. Ezt hírlevélben meghatározott idõnként minden tag megkapja, és a címlista szerint keresik meg egymást igényeikkel. A józsefvárosi NAP-klubban ezt telefonon keresztül bonyolítják.

A legújabb formát az Internet megjelenése, elterjedése váltotta ki. A Világfaluban webáruház-szerûen lehet akár anyagi, akár szolgáltatás jellegû dolgokat felkínálni, igényelni. Dolgozunk ebben is. http://cserekor.hu már működik, több, mint 100 tagunk van.

Ez a tevékenység két szempontból is fontos, hasznos, szükséges:

  • Sok felesleges, kinõtt, lecserélt cikk kerülhet oda, ahol éppen arra szükség van, szolgáltatások kaphatóak barátoktól, ismerõsöktõl.
  • A gazdaság számára a szûkös lakossági pénzforrásokból több jut a készletek csökkentésére.

Közös jellemzõjük, hogy nem két fõ ad egymásnak hasonló értékû tárgyat-szolgáltatást, hanem a csoport létszámától függõen mindenki felajánlja, amit tud, képes adni, és bejelenti igényét arra, amire szüksége van. A cserepartner megtalálása, alku után a közösen elfogadott fiktív pénzben növekedik, vagy csökken a résztvevõ két tag "folyószámlája".

A "pénz" viszonyítási alapja lehet a hivatalos pénz (Pl. 1 kanadai Zöld Dollár = 1 kanadai dollár), vagy a munkaóra, különösen szolgáltatások esetén. Malmõben, és ebben a projektben is, a tojást ajánljuk "pénznemként", mivel azt mindenki tudja, hogy mennyibe kerül a saját országukban, és azt is, hogy egy résztvevõnek hány percet kell dolgoznia 1 tojás megvásárlásához.

Komolyabb méretekben 2002.-ben Argentínában alakultak "Barter-piacok, -boltok", amikor az államadósság miatt még a bank-automatákat is kikapcsolták. Ott egy-egy helyszínre kb. 100 fõ vitte el cserére ajánlott holmiját, és hirtelenjében nyomtatott pénzzel (5 Credits - névértékben) fizettek egymásnak. Ezzel a "Monopoly-pénzzel még az IMF is elfogadta az aktuális adósság-törlesztést.

A Magyarországon is szaporodó AD-KAP-PLACC akciók alkalmi személyes összejövetelek, ahol elõzetes becsüs igénybevételével (HUMUSZ), vagy az alku szerinti ár egymásnak igazolásával a Forgalom-lapon (ÁDOB), tudnak cserélni a résztvevõk. A szlogenünk: "Hozz egy hátizsáknyi felesleges holmit, és a pénztárcádat hagyd otthon!" Ezt a felhívásban, a jelentkezéseknél is igyekszünk tudatosítani a leendõ résztvevõkben.

A személyes AD-KAP-PLACC jó alkalom az ismerkedésre, kommunikációra. De ebbõl van, lehet továbblépés is. Azok, akiknek pozitív egyenlegük van a Forgalom-lapon, érdekeltek abban, hogy elkölthessék. Van Internetes levelezési listánk, ahol ezt megtehetik, már kiegészítve a tárgyakat szolgáltatásokkal is. Ez a több helyen mûködõ CsereKÖR (Közösségi Önsegítõ Rendszer, illetve a LETSystem (Local Exchange Traiding System) helyi cserekereskedelmi rendszer kialakulását eredményezheti két, vagy több AD-KAP-PLACC között. Kellő elterjedtség esetén, a Forgalom-lap akár közösségi pénzként is funkcionálhat.

A projekt célja Szerkesztés

A budapesti civil szervezetek aktivistáit olyan élményben részesíteni a rendezvényen, hogy megérezzék az AD-KAP-PLACC hangulatát, és akarják meghonosítani - mûködtetni székhelyükön is.

Uniós forrásokban egyelõre nem gondolkodunk, de a Malmöi Fórumon résztvevõ leendõ barátokkal tartós kapcsolatokra, együttmûködésre számítunk. (Beleértve a magyar civil szervezeteket is.)

A sikeres "eladók" az AD-KAP-PLACC-on, majd a CsereKÖR-ben, kinõhetik magukat Alkalmi Munkavállalói Könyvvel dolgozóvá, egyéni vállalkozóvá, sõt, összefogva "szociális" szövetkezetet is alakíthatnak. Ezzel továbblépünk a civil kereteken, és jelentõsen csökkenthetjük az Önkormányzatok szociális kiadásait, a munkanélküliek visszavezetõdnek a munka világába, mint önfoglalkoztatók, és növelik a fizetõképes keresletet az üzleti szférában.

Szeretnénk kiterjeszteni a rászorultakra, a halmozottan hátrányos helyzetûekre az AD-KAP-PLACC-ot, hiszen fõleg nekik létérdekük, hogy ne kelljen mindent pénzért venniük. Ez azért kemény feladat, mert civil társadalmunk alapvetõen a középosztályt képviseli. A rászorult célcsoport pedig - egyelõre - csak pénzben tud gondolkodni. Mivel a rendezvényünk 4 órás lesz, olyan büfét tervezünk, ahol saját készítésû bio-termékeket a Forgalom-lapjukkal vehetnek a résztvevõk.

Célcsoportunk Szerkesztés

Kb 50-100 jelentkezõvel (civil szervezettel) számolunk, ami 10-szeres megszólítást igényel. Mindenképpen megkeressük a kisebbségi önkormányzatokat, a hajléktalanokat is. Szeretnénk igénybe venni ehhez a Fõvárosi Önkormányzat Civil Irodájának címlistáját, és az EU-Háló budapesti elérhetõségeivel is számolunk. A továbbvitelre vállalkozó szervezeteknél kb. 50 civil csoportra számítunk.

Az AD-KAP-PLACC megszervezését vállalóknak átadunk 50-50 Forgalom-lapot, de ezeken csak 11 rovat van. A pénz azért képes mûködõ, elfogadott lenni, mert az emberek bíznak benne. Az ÁDOB pecsétje, - megerõsítve a tovább kiosztó civilekével teszi hitelessé az ottani résztvevõknek a beírt számokat. Azt fogjuk kérni a programon résztvevõktõl, hogy a betelt Forgalom-lapok bevonásával (az egyenleg átvitelével) adjanak majd ki új Forgalom-lapot. Lesz tehát lehetõség a továbbfolytatásra, és a forgalom kiértékelésére, illetve, a mozgalom alakulására is lesz rálátásunk.

A projektben 4-5 ÁDOB-tag munkájára számítunk. A lehetséges keretösszeg nem enged értékarányos jövedelmet, kb. a 4/5-ödét önkéntesként végezzük. A jövedelmeket a legegyszerûbb módon, Alkalmi Munkavállalói Könyvvel fizetjük ki.

Szeretnénk eredményeinket közzétenni, ha másképp nem lehet, a honlapjainkon (http://adob.extra.hu, illetve http://tarsadalmiforum.extra.hu ) lesz látható.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki