Fandom

Alternatív Gazdaság lexikon

Önfenntartó Mátrix Szövetkezet

445pages on
this wiki
Add New Page
Hozzászólások0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Az Önfenntartó Mátrix Szövetkezet ( Hangya ) elve

Honlap:

Mit nevezünk Mátrix Szövetkezetnek ? Szerkesztés

Egy kisváros és környékét, vagy kisebb-nagyobb falvakat magában foglaló , a természeti tényezők által meghatározott tájon önszerveződő közösségeket, ahol 5-20 ezer ember él.

A Szerveződés jogi kerete: a kistáj felnőtt lakosságának zömét magában foglaló általános és hitelszövetkezet.

Célja Szerkesztés

A Mátrix Szövetkezet nem profitorientált, és nem célja rendszeres, minél nagyobb osztalék (nyereség-részesedés) osztása a tulajdonosok (tagok) számára, hanem az, hogy a kistájon mennél teljesebb foglalkoztatottságot, és mindenki számára tisztes, kulturált megélhetést biztosítson.

A Szövetkezet arra törekszik, hogy egyfelől a tagok mennél több áru- és szolgáltatás-szükségletét a szövetkezethez tartozó (társult vagy belső) vállalkozások elégítsék ki, másfelől a vállalkozások mennél több beszállítója, illetve munkavállalója a szövetkezeti tagságból kerüljön ki.

Felépítése Szerkesztés

Az önfenntartó Mátrix szövetkezet társult vállalkozók, belső vállalkozók (termelők, szolgáltatók, kereskedők) és fogyasztók együttese.

Társult vállalkozó: önálló, (magaura) vállalkozó (egyén, cég,társaság) a működéshez szükséges termelőeszközök tulajdonosa, vagy bérlője, aki (amely) hálózati (franchise) vagy más együttműködési szerződéssel a Mátrix szövetkezet szerves részévé válik.

Belső vállalkozásnál a termelőeszközök a szövetkezet tulajdonában vannak, és egy (vagy több) tag szerződéssel vállalkozik ezek hatékony működtetésére.

A Magyar Mátrix Kft filozófiája, és küldetése, koncepciója az ország, és a Kárpát Medence teljes területének hálózatba szervezése a MÁTRIX megvalósítása, amely teljes mértékben kiutat mutat, és új dimenzióba helyezi a jelen igencsak nehéz gazdasági helyzetet, kilátástalanságot, elszegényedést, tervezetlenséget.

Feladatai Szerkesztés

A Mátrix Szöv. illetve a társult és belső vállalkozások funkciói:

  • munkahelyek teremtése és fenntartása, tisztes jövedelem biztosítása a helyi lakosok számára.
  • a lakosság ellátása olcsó, jó minőségű, alapvető fogyasztási cikkekkel:
  • a földből élők ellátása termelőeszközökkel, műtrágyával, növényvédő szerrel, szaporító anyagokkal, stb.
  • termékfelvásárlás,
  • a mg termékek ésszerű fokig való feldolgozása és értékesítése
  • Önköltségi kamatú hitelellátás

A tagok teljesítménycseréjének lebonyolítása

  • Szaktanácsadás szakmai továbbképzés,
  • rászorultak segítése
  • közbiztonság megjavítása ( rendőrséggel való együttműködés, polgárőrség, mező őrség)

Elszámoló egysége az ARANY KORONA Szerkesztés

Szokatlan, de eredményesnek ígérkezik, ha a Szövetkezeti formát összekötjük az aranynak mint egyetemes mérőeszköznek a fizetőeszközként való bevezetésével. A társult és belső vállalkozók és szövetkezeti tag fogyasztók közötti forgalom közvetítője tehát nem az állami pénz, (a Ft amely ki van téve az inflációnak, valamint a bel- és külföldi spekulációnak), hanem az aranyat 100% ban tartalmazó arany kártya, vagy trezorjegy ( váltópénz? ) Egy Arany Korona = 0,01 gr arany mindenkori értéke.

Az Arany Korona nem inflálódik, nem veszít az értékéből, de az ára növekedhet az arany világpiaci árának megfelelően. Tehát egyre több Ft ot vagy Eurót kap a tag az egységnyi aranyáért, ha visszaváltani akarja.

Indulásképpen minden tag – mondjuk 20 -50 ezer, vagy akár több százezer, millió Ft-al beszáll, befektet a szövetkezet alapító tőkéjébe, amely tőkét a szövetkezet elszámoló irodája a Magyar Mátrix központján keresztül azonnal aranyba fekteti, és kis címletű trezorjegyekre, vagy aranykártyára váltja, amelyet visszaosztja a befektető tagoknak, akik ezentúl aranyban tartják a vagyonukat.

Lesznek olyan tagok is, akinek nincs pénze, csak valamilyen munkát, terméket, élelmiszert, stb. szolgáltatást képesek végezni, de ez nem befolyásolja a tagsági jogviszonyát, mert a munkavégzései, termékeladási után Arany Koronát kaphat a tagságtól fizetségképpen. Így tehát ő is arany tulajdonos lehet, és adhat vehet. A tagok a belépő forintjuk mellé meghatározott mértékű kamatmentes hitelt is kaphat, amennyiben a szövetkezeten belül felállított Hitelbíráló Bizottság (min 3fő) az arra érdemes tagoknak megítéli a hitelezést.

Az Elszámoló Iroda számítógépen vezeti a tagok egyszámláit, amely alapján akár elektronikus úton is lehetséges a fizetés a mai banki fizetési rendszereknek megfelelően.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki